עשר עצות זהב 2018

הרצאה שתחסוך ללקוחות שלכם הרבה מאוד כסף ולכם רשלנות מקצועית! ערב עיון מיוחד לאור תום הוראות תקופת המעבר במיסוי דירות המגורים וראשית שנת המס 2018. במהלך הערב יצייד אתכם עו"ד ורו"ח שי עינת המתמחה במיסוי מקרקעין  בשלל עצות  פרקטיות  בתחום המס שיחסכו ללקוחות שלכם כסף רב ומכם חלילה רשלנות מקצועית. ערב חובה לעורכי דין העוסקים במכירה ורכישת דירות מגורים!

– עצה מס' 1 – "קשה למכור דירות יקרות" – כיצד להיחלץ ממצב בו נרכשה דירה חליפית קודם למכירת דירת המקור ולא מצליחים למכור את דירת המקור במסגרת תקופת השנה וחצי?

– עצה מס' 2 – תקרת הפטור ממס שבח של 4.5 מליון – לכל מוכר או לדירה?  (בעקבות פרשת צחי לוינשטין ודירת הירושה של משולם לוינשטין)

– עצה מס' 3 –  מהם תמרורי האזהרה בדיווח המקוון החל מיום 1.12.17?

 – עצה מס' 4 – עסקת קומבינציה או הזמנת שרותי בניה – מה כדאי ב-2018?

– עצה מס' 5 –  כיצד משפיעה מהפכת הפחת בחישוב המס המוטב לאור פרשת וימן?

 –  עצה מס' 6 –   מהן האפשרויות שנפתחו בתכנון המס בדירות מגורים לאחר סיום הוראת השעה?

–  עצה מס' 7 – למה ומתי חובה לחתום על הסכם ממון לצורכי מס?

–  עצה מס' 8 – כיצד להעביר נכון  דירה במתנה לאחר 1.1.2018?

–  עצה מס' 9 – כיצד להקטין את מס השבח? חידושים באופן חישוב השבח.

–  עצה מס' 10 – פקיד השומה בעקבות פעילים בשוק הנדל"ן. מה עושים?