נגישות

הסדרי נגישות בבית הספר לפרקטיקה משפטית
בית הספר פועל ומקדם את נושא הנגישות. אנו רואים בכל לקוחותינו לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לכל מתקני ושרותי בית הספר.
בית הספר מקיים את האירועים ב"בית ציוני אמריקה" וב"בית התנועה הקיבוצית" אשר נערכים להנגשת האולמות, המבנה וכל עמדות השירות על מנת לאפשר לכל מבקרינו חוויה טובה ונגישה המלווה בשרות רגיש ושוויוני.

לפרטים מלאים אודות נגישות האולמות ניתן לפנות בטלפון –

בית ציוני אמריקה  – https://zoatlv.co.il/  03-6959341

בית התנועה הקיבוצית – 03-6925282/60