הפרקטיקה של רשות מקרקעי ישראל!

1,500.00

עלות

1,500 ₪.  המחיר כולל מע"מ.

 

קטגוריה:

תיאור

רשות מקרקעין ישראל – סדנת תעודה

מטרת הסדנא: מרבית מנכסי המקרקעין בישראל מנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל. לעוסקים במלאכת המקרקעין קיימת חשיבות רבה להכרת הרשות, אופן ביצוע התשלומים, החלטותיו הבסיסיות והחדשות, ההסכמי החכירה השונים והפרקטיקה הנהוגה בו. מטרת סדנא מרוכזת זו היא להעניק את הידע והפרקטיקה הנדרשת באמצעות מומחים לתחום. בתום ההשתלמות תינתן תעודה מהודרת.

מפגש מס' 1 –  הכרת רמ"י, מונחים חשובים והליכים  29.5.19

16:00-16:30         התכנסות, רישום וחלוקת חומר.

16:30-18:00          נושא הרצאה –  הכרת מבנה המינהל ופרוצדורה מול ממ"י – הרצאת מבוא

סקירת מבנה המינהל, מוסדותיו, ניהול הליכים בפניו.

מרצה: עו"ד עופר נועם שותף מנהל – משרד עורכי דין       'ח. נועם ושות'. מומחה בדיני אגודות, ורמ"י.

18.20 – 18.00        הפסקת כיבוד ו-networking. 

18:20-19:45          נושא הרצאה –   סוגי חכירה בקרקע עירונית וסוגי תשלומים במגזר העירוני

תשלומים במגזר העירוני וכיצד הם נקבעים: דח"ש , יובל חכירה, היוון במגזר העירוני, היוון בקרקעות לתעסוקה, דמי היתר לתוספת בניה,  דמי שינוי יעוד וניצול.

מרצה: מר ארז כהן–יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל לשעבר.

מפגש מס' 2 – חוזי חכירה בקרקע עירונית והקנית הבעלות בקרקע עירונית להלכה ולמעשה 5.6.19

16:00-16:30        התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

16:30-18:00        נושא הרצאה – חוזי חכירה בקרקע עירונית. במפגש נעבור על    חוזי חכירה בקרקע עירונית תוך מתן הדגשים חשובים.

                            מרצה: שם המרצה יפורסם בהמשך.

18:00-18:15        הפסקת כיבוד ו-networking.

18:15-19:45        נושא הרצאה – הקנית הבעלות בבניה רוויה וצמודת קרקע  בהתאם להחלטת רמ"י.

 בהרצאה זו יסקור המרצה את ההחלטות רמ"י בדבר הפיכת החכירה המהוונת לבעלות בקרקע עירונית והפרוצדורה הנדרשת לכך.

  מרצה: עו"ד יואש זלינגר- שותף במשרד אילן שרקון – מומחה בתחום רמ"י

מפגש מס' 3 –  חוזי חכירה במרחב הכפרי ובקרקע חקלאית 12.6.19

15:30-16:00          התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

16:00-18:00          נושא הרצאה  – החלטות מועצת מקרקעי ישראל הנוגעות לנחלות ומשקי עזר במרחב הכפרי

בהרצאה יעבור המרצה על מושגי יסוד במרחב הכפרי, ההחלטות הרלוונטיות הנוגעות לקרקעות בנחלות במגזר הכפרי תוך מתן הדגשים וחידושים בהתקשרות עם רמ"י בכל הנוגע להיוון זכויות, פיצול נחלות וכיוצ"ב. במפגש יסקור המרצה את החלטה 1521 החדשה והחשובה.

 מרצה: עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי יועץ למשרד ח.נועם

18:00-18:15          הפסקת כיבוד ו-networking.

18:15-19:45          נושא הרצאה – סוגי הסכמי חכירה  בקרקע חקלאית

במפגש זה נעבור על דוגמת חוזה חכירה לנחלה, דוגמת חוזה חכירה למשק עזר, דוגמת חוזה חכירה למטעים, דוגמת חוזה חכירה לתעסוקה, תוך מתן הדגשים וחידושים בחוזים אלו.

מרצה:       עו"ד גדי שטילמן – מומחה בענייני מושבים ואגודות שיתופיות

מפגש מס' 4 – עריכת הסכם מכירת נחלה  19.6.19

15:30-16:00          התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

16:00-19:30          לימוד עריכת חוזה מכר נחלה –  "בשיטת צעד אחר צעד"

במפגש זה יעבור המרצה על חוזה מכר נחלה ב"שיטת צעד אחר צעד" המיוחדת לבית הספר. יינתן דגש מיוחד לסוגיות המיוחדות: בטחונות, אישור רמ"י להעברת זכויות, בדיקת זכויות המוכר, הורשת נחלה, הזיקה בין חברות להעברת זכויות בנחלה, הצורך בקבלת אישור האגודה להעברת זכויות,  קיומם של חובות, הסכמים עם האגודה. כמו כן, תיעשה סקירת פעולות מול רמ"י וטפסים מיוחדים. תינתן דוגמת חוזה לתרגול בכיתה.

מרצה: עו"ד עופר נועם שותף מנהל – משרד עורכי דין  'ח. נועם ושות'. מומחה בדיני אגודות, ורמ"י.

19:30     חלוקת תעודות