הפרקטיקה של רשות מקרקעי ישראל!

1,500.00

עלות

1,500 ₪.  המחיר כולל מע"מ.

 

המלאי אזל

קטגוריה:

תיאור

 

רשות מקרקעין ישראל – סדנת תעודה

 

מטרת הסדנא: מרבית מנכסי המקרקעין בישראל מנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל. לעוסקים במלאכת המקרקעין קיימת חשיבות רבה להכרת הרשות, אופן ביצוע התשלומים, החלטותיו הבסיסיות והחדשות, ההסכמי החכירה השונים והפרקטיקה הנהוגה בו. מטרת סדנא מרוכזת זו היא להעניק את הידע והפרקטיקה הנדרשת באמצעות מומחים לתחום. בתום ההשתלמות תינתן תעודה מהודרת.

 

 

מפגש מס' 1 –  הכרת רמ"י, מונחים חשובים והליכים  29.5.19

 

16:00-16:30          התכנסות, רישום וחלוקת חומר.

 

16:30-18:00          נושא הרצאה –  הכרת מבנה רמ"י, ופרוצדורה מול ממ"י – הרצאת מבוא

 

רקע היסטורי, מטרות רמ"י, הבסיס החוקי לפעילות רמ"י

חלוקת הבעלות בשטחי מדינה ישראל ושטחים בניהול רמ"י.

מבנה ארגוני רמ"י

החלטות המועצה, והקודקס החדש להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

תכנון בניהול רמ"י.

 

מרצה:       עו"ד עופר נועם שותף מנהל – משרד עורכי דין       'ח. נועם ושות'. מומחה בדיני אגודות, ורמ"י.

 

18.20 – 18.00          הפסקת כיבוד ו-networking.

 

18:20-19:45          נושא הרצאה –   סוגי חכירה בקרקע עירונית וסוגי תשלומים במגזר העירוני

 

תשלומים במגזר העירוני וכיצד הם נקבעים: דח"ש , יובל חכירה, היוון במגזר העירוני, היוון בקרקעות לתעסוקה, דמי היתר לתוספת בניה,  דמי שינוי יעוד וניצול.

 

מרצה:       מר ארז כהן–יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל לשעבר.

 

 

מפגש מס' 2 – חוזי חכירה בקרקע עירונית והקנית הבעלות בקרקע עירונית להלכה ולמעשה 5.6.19

 

16:00-16:30         התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

16:30-18:00         נושא הרצאה – חוזי חכירה בקרקע עירונית. במפגש נעבור על חוזי חכירה בקרקע עירונית תוך מתן הדגשים חשובים.

                             מרצה: עו"ד יואש זלינגר- שותף במשרד אילן שרקון – מומחה בתחום רמ"י

 

18:00-18:15         הפסקת כיבוד ו-networking.

18:15-19:45         נושא הרצאה – הקנית הבעלות בבניה רוויה וצמודת קרקע  בהתאם להחלטת רמ"י.

בהרצאה זו יסקור המרצה את ההחלטות רמ"י בדבר הפיכת החכירה המהוונת לבעלות בקרקע עירונית והפרוצדורה הנדרשת לכך.

                             מרצה:         עו"ד יואש זלינגר- שותף במשרד אילן שרקון – מומחה בתחום רמ"י

 

 

מפגש מס' 3 –  חוזי חכירה במרחב הכפרי ובקרקע חקלאית 12.6.19

 

16:30-16:30           התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

 

16:00-18:00           נושא הרצאה  – החלטות מועצת מקרקעי ישראל הנוגעות לנחלות ומשקי עזר במרחב הכפרי

 

בהרצאה יעבור המרצה על מושגי יסוד במרחב הכפרי, ההחלטות הרלוונטיות הנוגעות לקרקעות בנחלות במגזר הכפרי תוך מתן הדגשים וחידושים בהתקשרות עם רמ"י בכל הנוגע להיוון זכויות, פיצול נחלות וכיצ"ב. במפגש יסקור המרצה את החלטה 1521 החדשה והחשובה.

 

                               מרצה:       עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי יועץ למשרד ח.נועם

 

18:00-18:15           הפסקת כיבוד ו-networking.

 

18:15-19:45           נושא הרצאה – סוגי הסכמים  בקרקעות חקלאיות

 

במפגש זה נעבור על סוגי הסכמים מול רמ"י, דוגמת חוזה תלת צדדי, חוזה דו צדדי, חוזה החכירה החדש של רמ"י לנחלות, חוזה לתעסוקה, חוזה לפל"ח, וחוזה למשק עזר, בתים מקצועיים ומגרשיי הרחבה,תוך מתן הדגשים וחידושים בחוזים אלו והתייחסות לסוגיית ההורשה.

 

מרצה:       עו"ד אייל סודאי – מומחה בענייני מושבים ואגודות שיתופיות , שותף ומנהל משרד עורכי דין חיימסון, סודאי ושות'

 

 

מפגש מס' 4 – עריכת הסכם מכירת נחלה  19.6.19

15:30-16:00           התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

16:00-19:30           לימוד עריכת חוזה מכר נחלה –  "בשיטת צעד אחר צעד"

במפגש זה יסקור ראשית המודד ברני גטניו את הבדיקות המוקדמות שעל רוכש נחלה לערוך טרם חתימה על חוזה נחלה. לאחר מכן יעבור המרצה (עו"ד עופר נועם) על חוזה מכר נחלה ב"שיטת צעד אחר צעד". יינתן דגש מיוחד לסוגיות המיוחדות: בטחונות, אישור רמ"י להעברת זכויות, בדיקת זכויות המוכר, הורשת נחלה, הזיקה בין חברות להעברת זכויות בנחלה, הצורך בקבלת אישור האגודה להעברת זכויות,  קיומם של חובות, הסכמים עם האגודה. כמו כן, תיעשה סקירת פעולות מול רמ"י וטפסים מיוחדים. תינתן דוגמת חוזה לתרגול בכיתה.

מרצים:      עו"ד עופר נועם שותף מנהל – משרד עורכי דין       'ח. נועם ושות'. מומחה בדיני אגודות, ורמ"י.

 ברני גטניו – מודד מוסמך – מנכ"ל דטהמאפ – מגשר בסכסוכי גבולות ומומחה במתן פתרונות להסדרתן.

19:30                  חלוקת תעודות