השתלמות תעודה מקיפה לעריכת הסכם מכר ורכישה של דירת מגורים- 2018 (מחזור י"ג)

השתלמות תעודה מקיפה לעריכת הסכם מכר ורכישה של דירת מגורים- 2018 (מחזור י"ג)

תוכנית ההשתלמות:

מפגש מס' 1(09.10.18 ) + מפגש מס' 2 (16.10.18)

לימוד עריכת חוזה מכר דירה יד שניה

תוכן המפגש: במפגשים אלו  נסקור הסכם מכר דירה יד שנייה  בשיטת "צעד אחר צעד". נעבור באופן  שיטתי על מבנה הסכם  סעיף אחר סעיף, הבדיקות המקדמיות שיש לבצע לרבות נוהל הכרת לקוח בהתאם לחוק הלבנת הון, סקירת הנספחים השונים להסכם, לימוד המנגנונים המשפטיים השונים בהסכם, לימוד והבנת יפויי הכוח השונים  וכמובן איך לבנות הסכם שכ"ט נכון. נלמד גם כיצד להתנהל נכון ביום החתימה על ההסכם ולאחריו ( עשה ואל תעשה!). במפגש מס' 1   יחולק הסכם דוגמא ( מאסטר) אשר הלימוד יעשה באמצעותו בשיטת "צעד אחר צעד". נעבור על ההסכם במשך שני המפגשים סעיף אחר סעיף.

מרצה – עו"ד שי עינת , רו"ח.

מפגש מס' 3 (23.10.18)

הסכם מכר דירה יד שנייה- דירות שרשומות בממ"י  ובחברה משכנת

תוכן המפגש : במפגש זה נעסוק בהרחבה בהיבטים המיוחדים של דירות בחכירת רמ"י – רשות מקרקעיי ישראל. במסגרת זו נלמד על רמ"י אל מול חברה משכנת,  נסקור את הסעיפים  הרלוונטיים שיש להכניס בהסכם המכר, הטפסים הרלוונטים והתנהלות מול המינהל ברכישת דירה הרשומה ברמ"י ו/או בחברה משכנת. יוצג הסכם דוגמא עם נספחיו.

מרצה: עו"ד דברת יעקב, נוטריון

מפגש מס'  4 (06.11.18 )

כתב התחייבות לרישום משכנתא ומשכנתאות

תוכן המפגש: במרבית עסקאות רכישת דירה מסתייע הרוכש במשכנתא. עורכי הדין נדרשים להתמודד עם "כתב התחייבות לרישום משכנתא" אשר נשלח על ידי הקונה, או עם דרישה לרישום משכנתא על בעלות המוכר במקרה של בנק מסחרי. למסמך זה חשיבות רבה ורבים נוטים להקל בו ראש. במפגש זה ננתח את התיקונים והשינויים הנדרשים במסמכים השונים הנוגעים לכתב התחייבות לרישום משכנתא, במפגש יוצגו כתבי התחייבות של הבנקים השונים תוך ניתוח שינויים בהם.

מרצה: עו"ד חוה אפשטיין, שמאית מקרקעין

 

מפגש מס' 5 (13.11.18)  + מפגש מס' 6 (20.11.18)

הסכם  רכישת דירה מקבלן

תוכן המפגש: במפגשים אלו  נסקור הסכם רכישת דירה יד ראשונה "צעד אחר צעד", לרבות נספחיו תוך התייחסות מפורטת לסעיפים השונים. קודם לסקירת ההסכם תערך הקדמה ובה סקירה של החוקים הרלוונטיים ובינהם: חוק המכר (דירות), חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות).

מרצה – עו"ד ארז ללצ'וק שותף במשרד ח.נועם ושות'.

מפגש מס'  7 (27.11.18) + מפגש מס' 8 (11.12.18) ואחרון!!!

ארגז הכלים המלא להיבטי  מס שבח ומס רכישה בדירת מגורים

תוכן המפגש: מרבית הרשלנויות המקצועיות של עורכי דין העוסקים במכירת דירת מגורים מקורה בסוגית המס הנוגעת למכירה ו/או רכישת דירה. במפגשים אלו  נסקור את הבדיקות שיש לבצע מול הלקוח ביחס לסוגית המס, תוך לימוד אופן הבדיקה אם המוכר זכאי לפטור מוחלט או פטור לינארי מוטב. מנגד נלמד את עקרונות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים ראשונה/שניה ועוד. נלמד את אופן הדיווח למשרד מיסוי מקרקעין. נלמד את תיקון מס' 89 ו-93 לחוק והשפעותיו על תהליך קבלת האישורים. לאור חשיבות הנושא ומורכבותו נקדיש לכך שני מפגשים שלמים.

מרצה –   עו"ד שי עינת, רו"ח.

 

 

 

 

 

 

 

השארת תגובה