ערב עיון רשלנות מקצועית בעסקאות מקרקעין 13/5/18

מרצה – עו"ד שוקי אליוביץ – מומחה לתביעות רשלנות מקצועית ומיצג חברות ביטוח.

תוכנית מפורטת ערב העיון- רשלנות עורכי דין

רקע כללי – חובות הזהירות של עורך הדין כלפי לקוחו- מקורות החובה – המקור החוזי, המקור הנזיקי, חוק לשכת עורכי הדין וחוק הנאמנות.

ייצוג מוכרים וייצוג קונים– נטילת התחייבויות ע"י צד לעסקה כשלא הוברר באופן נדרש יכולת הצד לעסקה לעמוד בה. כגון: זוג צעיר הבא לרכוש דירה ראשונה. האם על עורך הדין לברר את מקורות ואת יכולות המימון שלהם? אם לא בדק, האם התרשל?

נאמנות על כספים בעסקאות רכישת נכסים– היבטי אחריות של עורכי הדין. התייחסות לשאלות: נאמנות עו"ד אחד, נאמנות משותפת? התנהלות בלתי כשרה של נאמן אחד חשיפת עורך הדין שאינו נאמן וחשיפת הלקוחות כלפי הצד האחר לעסקה. ראה: 37176-04-14 כנפי נגד דוידוב מחוזי ב"ש מתאריך 2.11.2016

אימות חתימות – חשיבות הזיהוי, היבטי אחריות של עורכי הדין. ע"א (מחוזי ת"א) 61322-05-16 אודליה נפתלי נ' ישראכרט מימון בע"מ(פורסם בנבו, 03.12.2017)

עסקאות תרמית – ניתוח מקרים שהגיעו לפסיקה וכיצד עורך הדין יכול להיזהר שלא ליפול בפח? מקרה: מוכר משק אשר הציג אישור זכויות מזויף לקונה וקיבל במזומן מהקונים 800,000 ₪ האם עורכי הדין משני הצדדים, זה של המוכר וזה של הקונה, שאולי היו צריכים לבצע בדיקות מעמיקות יותר אחראים לכספי המזומן?

בדיקות היתר, התאמה לייעוד, ייתכנות, ובדיקות אחרות- ההגנה החוזית האפשרית יתרונותיה וחסרונותיה. הלכת בע"א 751/89 מוסה פור ואח' נ' שוחט ואח' מו(4) 529. האם הכללת סעיף בחוזה המכר בו הקונה מצהיר כי ידוע לו שעורך דינו לא עורך בדיקות היתר בעירייה וברשויות התכנון, מסירה אחריות מעורך הדין?

חובת הגילוי – חובת הגילוי לאור הלכת עא 8068/11 אורי עיני נ' חן שיפריס אשר חידשה וחידדה את חובת הגילוי החלה על מוכר נכס לגלות כל פגם בממכר לקונה. פסק הדין קבע כי לא ניתן להתנות על חובת הגילוי. עוד העלה פסק הדין את האפשרות כי ייתכן שניתן יהיה לבוא בטענות למוכר גם אם היה רשלן ולא בדק את הטעון בדיקה. מה המשמעות ומה ההשלכות של פסק הדין על עורך דין המייצג מוכר נכס? ומה עם מייצג הקונה? האם מייצג הקונה יכול לאור הלכת עיני נגד שיפריס, לבדוק פחות טוב את הנכס הנמכר?

חובות עורך הדין בבדיקות מקדמיות בעסקת מקרקעין –  ניתוח מקרה: הנכס קיבל מספר גוש חלקה שונים ברבות הימים.

עסקה "מסוכנת" בתנאי אי ודאות – המגמות השונות בפסיקה. והמגמה המומלצת. ע"א 7633/12 קבוצת גיאות בע"מ נ' גולדפרב לוי, ערן , מאירי, צפריר ושות', עורכי דין בע"מ (פורסם בנבו, 16.09.2014) עורכי הדין יעצו לקבוצת גיאות לעזוב נכס מושכר ולחדול מלשלם דמי שכירות ולאחר מכן קבוצת גיאות חויבה בפסק בורר לשלם את דמי השכירות ובתגובה תבעה את עורכי הדין שלה.

דוגמאות לעסקאות מסוכנות משלוש השנים האחרונות ש"עלו לכותרות" והחשיפה של עורכי הדין. כגון:.פרויקט אור בשדרה, ברמת גן. פרויקט אור בעטרות ברחוב חורגין ברמת גן. מכירת דירות במספר החורג מהמותר לפי היתר הבניה, ביצוע עסקאות מכר ללא בטוחות. הוספת סעיף בחוזה המכר כי הערת האזהרה תתבטל במקרה הפרה של הרוכשת את החוזה מול בעל הקרקע.

פוליסת אחריות מקצועית ה-claim made ותביעות בענייני מקרקעין. ניתוח מקרה פר"ק (מחוזי י-ם) 746/03 קים לוסטיגמן ייזום ובניה בע"מ נ' שושני– מפרק אחוזת זיזה בע"מ (פורסם בנבו, 16.01.2018)

רשלנות עורכי דין ככונסי נכסים וכמפרקים בפרויקטים בהם נכסי מקרקעין .

רשלנות עורכי דין בהסכמי תמ"א 38 –  טענות נפוצות נגד עורכי דין: תקצוב הפרויקט היה שגוי, כספים שזלגו מחוץ לפרויקט, כספי נאמנות שלא נשמרו כמתחייב, מכירת דירות במספר החורג מהתב"ע, סכסוכים בין חברי הקבוצה ומעמדו של עורך הדין המייצג את המארגן ולמעשה גם את הדיירים.

רשלנויות מקצועיות בייצוג בקבוצות רכישה לסוגיהן :

  • אחריות עוה"ד לבטוחות הרוכשים בקבוצת רכישה.
  • האם חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 על קבוצות רכישה? הגישות השונות , הרצוי והמצוי.
  • מה המשמעות של סעיף הנכלל בכל חוזה של קבוצת רכישה לפיה הקונה רוכש זכות לקרקע ולא לדירה.
  • מה קורה כאשר מצטרף מסכם ישירות עם מארגן הקבוצה את התנאים המסחריים
  • מה מידת אחריות עוה"ד של מארגן קבוצת הרכישה כלפי רוכשים מיוצגים וכלפי רוכשים שאינם מיוצגים
  • ניתוח מקרי רשלנות עורכי דין בפרויקטים של קבוצת ענבל אור וחב' אדמה
  • ניתוח שורה של מקרים שהגיע לפסיקה.
  • ניתוח פרויקט מלצ'ט.

השארת תגובה