הפרקטיקה של רשות מקרקעי ישראל- פרונטלי

2,106.00

השתלמות בעלת 4 מפגשים פרונטלים.

מטרת ההשתלמות:

מרבית מנכסי המקרקעין בישראל מנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל. לעוסקים במלאכת המקרקעין קיימת חשיבות רבה להכרת הרשות, אופן ביצוע התשלומים, החלטותיו הבסיסיות והחדשות, ההסכמי החכירה השונים והפרקטיקה הנהוגה בו.

מטרת סדנא מרוכזת זו היא להעניק את הידע והפרקטיקה הנדרשת באמצעות מומחים לתחום. בתום ההשתלמות תינתן תעודה מהודרת.

מחיר:   2,106 ₪ כולל מע"מ.

מרצים:

  • עו"ד עופר נועם– מנהל / שותף בח. נועם ושות' עורכי דין
  • עו"ד אייל סודאי– חיימסון סודאי ושות' עורכי דין
  • ארז כהן– ז.כ מחקר וסקרים בע"מ
  • עו"ד יואש זלינגר– שותף בשרקון בן עמי אשר ושות' & נאמן קינן ושות' עורכי דין.
  • מר אבי חליוה– סמנכ"ל חברת דטהמפ, לשעבר מנהל אגף בכיר למיפוי ומדידות ומנהל המרכז לרישום משבצות חקלאיות, רשות מקרקעי ישראל.
  • עו"ד ורו"ח שי עינת– מומחה דיני מיסים.

תעודת בוגר מהודרת תינתן בתום הההשתלמות!

תאריכים: 10.4.22 | 3.4.22 | 27.3.22 | 20.3.22

שעות: 16:30-19:45. התכנסות ב- 16:00.

מיקום: בית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, ת"א.

 

*** ההשתלמות כפופה לשינויים בהתאם לתקנות משרד הבריאות.
*** ככל שלא ניתן יהיה לקיים את האירוע מפאת מגבלות הקורונה, הוא ידחה למועד חדש.

המלאי אזל

קטגוריה:

תיאור

כל הפרקטיקה של רשות מקרקעי ישראל עכשיו בהשתלמות עומק בת 4 מפגשים מרוכזים:

 

מפגש מס' 1 – 27.03.22 – הכרת רמ"י, מונחים חשובים והליכים

16:00-16:30 התכנסות, רישום וחלוקת חומר.

16:30-18:00 הכרת מבנה רמ"י, ופרוצדורה מול ממ"י – הרצאת מבוא
רקע היסטורי, מטרות רמ"י, הבסיס החוקי לפעילות רמ"י. חלוקת הבעלות בשטחי מדינה ישראל ושטחים בניהול רמ"י.
מבנה ארגוני רמ"י, החלטות המועצה, והקודקס החדש להחלטות  מועצת מקרקעי ישראל.
מרצה: עו"ד דודו קוכמן – יו"ר האיגוד החקלאי

18.20 – 18.00 הפסקת כיבוד ו-networking.

18:20-19:45 נושא הרצאה –   סוגי חכירה בקרקע עירונית וסוגי תשלומים במגזר העירוני
תשלומים במגזר העירוני וכיצד הם נקבעים: דח"ש , יובל חכירה, היוון במגזר העירוני, היוון בקרקעות לתעסוקה, דמי היתר
לתוספת בניה,  דמי שינוי יעוד וניצול.
מרצה:  מר ארז כהן–יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל לשעבר.

מפגש מס' 2 -3.4.22 –  הפרקטיקה של רמ"י בנוגע לנחלות במרחב הכפרי

15:30-16:00 התכנסות וחלוקת חומר מקצועי. 

16:00-18:00 נושא הרצאה  – מושגי יסוד ועקרונות חשובים במרחב הכפרי
בהרצאה זו יעבור המרצה על מושגי יסוד במרחב הכפרי, ההחלטות הרלוונטיות הנוגעות לנחלות ולסוגיות של  העברת זכויות בנחלות חקלאיות ובמשקי עזר,
בראי דיני רמ"י והדין בכלל, ההסכם התלת צדדי, ההסכם הדו צדדי, כולל התייחסות להעברת זכויות בנחלה בחיי בעלי הנחלה, מכר נחלה, מינוי בן ממשיך,
העברה ללא תמורה של הנחלה לבן/בת, הורשת המשק החקלאי, כולל כל נושא תכנון המס הקשור לעניינים אלו.
מרצה: עו"ד אייל סודאי -מומחה בענייני מושבים ואגודות שיתופיות , שותף ומנהל משרד עורכי דין חיימסון, סודאי ושות".

18:00-18:15 הפסקת כיבוד ו-networking.

18:15-19:45 נושא הרצאה – היוון חלקת המגורים בנחלה + והסכמים לתעסוקה במושבים
המרצה יעבור על כל החלטות רמ"י הנוגעות להיוון חלקת המגורים בנחלה, יתרונות וחסרונות בכניסה להסדר ההיוון, הקמת 3 יחידות דיור בנחלה,
פיצול מגרשים בנחלה, עיגון זכויות המגורים במשק בהתאם לסימן ז' לקודקס של רמ"י, תוך לימוד פתרון הבעיות המשפחתיות במשפחה בעלת נחלה.
הדגשים בהסכמי פל"ח ( פעילות לא חקלאית) וחוזים לתעסוקה במושבים.
מרצה:
עו"ד אייל סודאי – מומחה בענייני מושבים ואגודות שיתופיות , שותף ומנהל משרד עורכי דין חיימסון, סודאי ושות'

מפגש מס' 3 – תאריך 10.4.22- עריכת הסכם מכירת נחלה 

15:30-16:00 התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

16:00-19:30 לימוד עריכת חוזה מכר נחלה –  "בשיטת צעד אחר צעד"
במפגש זה יסקור ראשית המודד אבי חליווה את הבדיקות המוקדמות שעל רוכש נחלה לערוך טרם חתימה על חוזה נחלה.
לאחר מכן יעבור המרצה (עו"ד עופר נועם) על חוזה מכר נחלה ב"שיטת צעד אחר צעד". יינתן דגש מיוחד  לסוגיות המיוחדות: בטחונות,
אישור רמ"י להעברת זכויות, בדיקת זכויות המוכר, הורשת נחלה, הזיקה בין חברות להעברת זכויות בנחלה, הצורך בקבלת אישור האגודה להעברת זכויות,
קיומם של חובות, הסכמים עם האגודה. כמו כן, תיעשה סקירת פעולות מול רמ"י וטפסים מיוחדים. תינתן דוגמת חוזה לתרגול בכיתה.
מרצים:
עו"ד עופר נועם שותף מנהל – משרד עורכי דין  ח. נועם ושות'. מומחה בדיני אגודות, ורמ"י.
אבי חליוה – סמנכ"ל חברת דטהמפ, לשעבר מנהל אגף בכיר למיפוי ומדידות ומנהל המרכז לרישום משבצות חקלאיות,
רשות מקרקעי ישראל.

מפגש מס' 4 – 24.4.22 – חוזי חכירה בקרקע עירונית והקנית הבעלות בקרקע עירונית להלכה ולמעשה

16:00-16:30 התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

16:30-18:00 נושא הרצאה – חוזי חכירה בקרקע עירונית.
במפגש נעבור על חוזי חכירה בקרקע עירונית תוך מתן הדגשים חשובים.
מרצה: עו"ד יואש זלינגר- שותף במשרד אילן שרקון – מומחה בתחום רמ"י

18:00-18:15 הפסקת כיבוד ו-networking.

18:15-19:45 נושא הרצאה – הקנית הבעלות בבניה רוויה וצמודת קרקע  בהתאם להחלטת רמ"י.
בהרצאה זו יסקור המרצה את ההחלטות רמ"י בדבר הפיכת החכירה המהוונת לבעלות בקרקע עירונית והפרוצדורה הנדרשת לכך.
מרצה: עו"ד יואש זלינגר- שותף במשרד אילן שרקון – מומחה בתחום רמ"י

 

19:30 – 20:00       סיום ההשתלמות וחלוקת תעודות