מבצע!

ייצוג חייבים בהליך פשיטת רגל – 2020 – פרונטלי

2,000.00 1,872.00

מטרת ההשתלמות:

לימוד מעמיק של הפרקטיקה בשלבים השונים של הליך פשיטת הרגל –חדלות פירעון של יחידים  לאחר כניסתו לתוקף של  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לרבות  כיצד מגישים בקשה לפשיטת רגל ואלו טפסים נדרשים לשם כך? כיצד נכון לנהל את ההליך מול המנהל המיוחד ? כיצד מבצעות חקירות החייבים ומה תפקידו של הכונס הרשמי שהפך להיות הממונה בהליך?  אלו תקדימים נקבעו לאחרונה בבית המשפט העליון  לגבי פושטי רגל ומה נדרש כדי לקבל מינוי מטעם הכונס הרשמי? הסדנא הינה בשיטת "צעד אחר צעד" האופיינית לבית הספר. בתום ההשתלמות תחולק תעודה.

מועדים: ימי שני: 21.12.20 , 28.12.20 , 4.01.21 , 11.01.21

מרכזי הסדנא: עו"ד שלמה שחר – האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשעבר, עו"ד שי עינת ( רו"ח)

עלות: 1,872 ₪ כולל מע"מ בהרשמה מוקדמת. לאחר מכן 2,000 ₪ כולל מע"מ.
מקום: בית ציוני אמריקה
כתובת: דניאל פריש 1, תל אביב
בתום ההשתלמות תינתן תעודה מהודרת

המפגשים מתקיימים בהתאם לתו הסגול וכמות המשתתפים מוגבלת ל50 משתתפים בלבד.

קטגוריה:

תיאור

לוח זמנים ונושאי ההרצאות

מפגש ראשון (21.12.20)

16:00-16:30 התכנסות ורישום.

16:30-18:00 – חלק א' -ניהול הליך חדלות פירעון-פשיטת הרגל בפן הפרקטי מא' ועד ת'  

–           השיקולים בבחירת ההליך המשפטי המתאים עם חקיקת חוק חדלות פירעון החדש

– מתי ואיך? ומה האפשרויות שעומדות כיום בפני מי שמצוי בקריסה כלכלית?

–           נכון ולא נכון בהגשת בקשה במסגרת החוק החדש.

מרצה: יפורסם בהמשך

18:00-18:30הפסקת כיבוד

18:30-20:00 – חלק ב'- המשך הרצאה -ניהול הליך פשיטת הרגל בפן הפרקטי מא' ועד ת'  

–           דגשים בהגשת בקשת פשיטת רגל מטעם חייב ומטעם נושה . איך יתנהל ההליך ?

איך להתנהל במסגרת ההליך ומתי הוא מסתיים ?

–           סקירת טפסים ונהלים.

מרצה: יפורסם בהמשך

 

מפגש שני (28.12.20)

16:00 -16:30 התכנסות ורישום.

16:30-18:00 – חלק א' – המשך הרצאה- ניהול הליך פשיטת הרגל בפן הפרקטי מא' ועד ת'

  • תפקידם והשפעתם של הגורמים המעורבים בהליך הפש"ר לאור הוראות החוק החדש לאורך השלבים השונים של ההליך.
  • החייב ובני משפחתו – השפעות כלכליות צולבות ומימוש דירת המגורים.

מרצה: מרצה: יפורסם בהמשך

18:00 – 18:15 – הפסקת כיבוד

19:45 – 18:15 – חלק ב' – המשך הרצאה- ניהול הליך פשיטת הרגל בפן הפרקטי מא' ועד ת'

–           מעמדו של הנושה המובטח וסדרי הנשייה החדשים.

–           הסדר נושים צו לשיקום כלכלי הפטר  וסיום ההליך.

מרצה: יפורסם בהמשך

 

מפגש שלישי (4.1.21)

16:00-16:30 – התכנסות ורישום.

16:30-18:00  –חלק א'- כיצד לנהל חקירות בהליך חדלות פירעון של יחידים

–           מטרות החקירה  וסקירת הוראות הדין הרלבנטיות לאור חוק חדלות פירעון

ושיקום כלכלי .

–           פרקטיקה של חקירות- מהלך החקירה, הצדדים לחקירה, לרבות הדרכים השונות

לאיסוף מידע.

מרצה – מר אורן זילברברג – עורך דין  בכונס הרשמי.

18:00-18:15 הפסקה –כיבוד מפנק ומרענן

18:15-19:45 –חלק ב'- המשך הרצאה כיצד לנהל חקירות בהליך חדלות פרעון של יחידים

–           סקירת מקרי חקירות נפוצות בהליך – קבלת המידע והליכי החקירה.

–           מקרה לניתוח.

מרצה – מר אורן זילברברג – עורך דין  בכונס הרשמי.

 

מפגש רביעי  (11.1.21)

16:00-16:30

התכנסות ורישום.

16:30-18:00 – חלק א' – תפקיד הכונס הרשמי בהליך חדלות פירעון של יחידים – פשיטת הרגל חידושים ופסיקה עדכנית .

  • תפקיד הכונס הרשמי ההופך להיות "הממונה" בהליך פשיטת הרגל עם כניסתו לתוקף של החוק החדש והשפעתו על ניהול ההליך והפטר החייבים.
  • כיצד ניתן להתמנות למנהל מיוחד מטעם הכונס הרשמי?
  • תקדימים בהליך פשיטת הרגל –פסקי דין של בית המשפט העליון שניתנו באחרונה

בעניינם של פושטי רגל.

מרצה: עו"ד גיא העליון  – עורך דין בכונס הרשמי.

18:00-18:15  הפסקה –כיבוד מפנק ומרענן

19:45 – 18:15 – חלק ב' – סיכום ודגשים בחדלות פירעון של יחידים – לאור חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי . 

–           סיכום הליך פשיטת הרגל וחדלות פירעון של יחידים בדגש על ייצוג חייבים שהגיעו לחדלות פירעון על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

–           הצגת תרשים זרימה להליך כולו.

–           אמות מידה לקביעת תימחור שכר טרחה ביצוג החייב.

מרצה –  עו"ד שלמה שחר – הכונס הרשמי לשעבר

 

סיום וחלוקת תעודות!